Willkommen bei den Goldiguuger

Mir sueche di...!

Spiusch Trompete, Pauke, Lyra, Piccolo oder Saxophone?
De mäud di doch bi üs, mir fröie üs uf di!